Prezidenta pilī (D.Tipāne, 12.u klases latviešu valodas un literatūras skolotāja)

 Oktobrī skolotājas Daigas Tipānes rosināti visi 12.u klases skolēni piedalījās  radošo darbu konkursā.

Konkursa uzdevums bija iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot rakstisku uzrunu tautai Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas svinībās.

No klases tika izvirzīti 6 labākie darbi. Autori ir Liene Baumane, Simona Krieva, Amanda Priedīte, Linards Grava, Dāvids Klucis un Rūdolfs Lūkins.

Visi tika uzaicināti 4.decembrī uz tikšanos ar Valsts prezidentu pilī. Tikšanās noritēja ļoti draudzīgā gaisotnē. Prezidents atbildēja uz skolēnu jautājumiem, dalījās savā dzīves pieredzē.

Pēc tam skolēniem bija Zanes Daudziņas nodarbība par runas mākslu un īpaši gaidītā ekskursija pa pili.

Paldies jauniešiem, kuri piekrita piedalīties konkursā! 

Dalīties