Meteņdiena

Nāc nākdams, Metenīti,
 Daudz uz tevis gaidītāju!

(Latv. tautasdz.)

Meteņdiena ir diena, kas iezīmē ziemas beigu un pavasara tuvošanos.

Pavasara gaidīšanas svētkus skolā aicināja svinēt 2.u klase un audzinātāja Aija. Ciemos tika aicināti visi otro klašu skolēni, lai ne tikai pastāstītu viņiem par to, kas ir Meteņi un kā šo dienu svinēja agrāk, bet arī parādītu, kā ar Meteņu tradīcijām varam bagātināt šos svētkus arī šodien. 2.u klases skolēni bija sagatavojuši gan izzinošu un krāsainu prezentāciju, gan interesantas un aizraujošas rotaļas un izdarības.   

Noslēgumā visi iemācījās jautro latviešu rotaļu “Ādamam bij’ 7 dēli” un kārtīgi izpriecājās.

Pavasari, mēs tevi gaidām!

Dalīties