“Glezna – tā ir dzeja, kuru mēs skatām…” (Leonardo da Vinči)

Interesantus un radošus darbus ekspresionisma stilā vizuālās mākslas stundās ir radījuši mūsu 7.klašu skolēni kopā ar skolotāju Evitu.

Temata ietvaros skolēni pētīja dažādu laika posmu portretus, saskatot tajos emocijas, kuras atklājas mīmikā.

Un, protams, arī paši radīja savus mākslas darbus. Par piemēru tika ņemts Leonardo da Vinči gleznotais portrets “Mona Lisa”. Skolēni, deformējot sejas formas un jaucot spilgtas krāsas, radīja spēcīgus ekspresionisma stila darbus.

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu skate

Vai, kājiņas, man’ kājiņas,
Dancot gribu, dancot gribu! (Latv. tautasdz.)

11.aprīlī mūsu dejotāji aizvadīja savu svarīgāko uznācienu. Gulbenes novada kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu skate.

  • 1.klašu deju kolektīvam (vadītāja Agate Delpere) – 2. pakāpe.
  • 2.klašu deju kolektīvam (vadītāja Laima Poiša) – 2. pakāpe.
  • 3.klašu deju kolektīvam “Liedariņš” (vadītāja Dace Freimane) – 1. pakāpe.
  • 4.klašu deju kolektīvam “Dzirkstīte” (vadītāja Dzintra Kokoreviča) – 1. pakāpe.
  • Deju kolektīvam “Spārēni” (vadītāja Dina Markova) – 2. pakāpe.
  • Deju kolektīvam “Kostiņš” (vadītāja Dace Freimane) – 1. pakāpe.

Paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājām par dejotprieku un ieguldīto darbu!