Gulbenes novada skolēnu Teātra diena

“Teātris ir kā spieģelis, kurā mēs paši savus labus un nelabus darbus, savas prieku, kā arī bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvošanu redzam…” (Ādolfs Alunāns)

25.aprīlī Gulbenes novada kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu Teātra diena.

Ar patiesi brīnišķīgām un aizraujošām izrādēm skatītājus priecēja arī mūsu skolēni.

1.-6. klašu teātra pulciņš skatītājiem atrādīja izrādi “Pauks un Šmauks”.

7.-12. klašu teātra pulciņš skatītājus priecēja ar izrādi “Vilka midzenis”.

Paldies mūsu aktieriem par dāvātajām emocijām!

Paldies par ieguldīto darbu teātra pulciņa vadītājai – skolotājai Ingai Ančai!