7.klašu skolēni rada ekspresionisma stila darbus

“Glezna – tā ir dzeja, kuru mēs skatām…” (Leonardo da Vinči)

Interesantus un radošus darbus ekspresionisma stilā vizuālās mākslas stundās ir radījuši mūsu 7.klašu skolēni kopā ar skolotāju Evitu.

Temata ietvaros skolēni pētīja dažādu laika posmu portretus, saskatot tajos emocijas, kuras atklājas mīmikā.

Un, protams, arī paši radīja savus mākslas darbus. Par piemēru tika ņemts Leonardo da Vinči gleznotais portrets “Mona Lisa”. Skolēni, deformējot sejas formas un jaucot spilgtas krāsas, radīja spēcīgus ekspresionisma stila darbus.

Dalīties