Mācību gada noslēgums

31. maijā skolas saime svinīgi atskatījās uz mācību gadā paveikto un sasniegto.

1.-3.klašu kolektīvi saņēma īpašu klases pateicību.

4.-12. klašu skolēni saņēma zelta, sudraba un bronzas liecības.

Tāpat arī skolēni saņēma pateicības par sasniegumiem konkursos un sacensībās.

Klašu audzinātāji deva ceļa vārdus saviem skolēniem skaistam vasaras brīvlaikam.

Lai koša, krāsaina un priecīga vasara!

Dalīties