Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu sadancis

“Es mācēju danci vest
Līkumiņu līkumiem.”

(Latviešu tautasdziesma)

Vakar Gulbenes novada kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu tautas deju kolektīvu sadancis.

Šis bija kā ģenerālmēģinājums pirms galvenā iznāciena – deju skates, kas notiks jau 11.aprīlī.

Paldies mūsu dejotājiem un kolektīvu vadītājām!

  • Paldies 1.klašu deju kolektīvam un vadītājai Agatei Delperei!
  • Paldies 2.klašu deju kolektīvam un vadītājai Laimai Poišai!
  • Paldies deju kolektīvam “Liedariņš” un vadītājai Dacei Freimanei!
  • Paldies deju kolektīvam “Dzirkstīte” un vadītājai Dzintrai Kokorevičai!
  • Paldies deju kolektīvam “Spārēni” un vadītājai Dinai Markovai!
  • Paldies deju kolektīvam “Kostiņš” un vadītājai Dacei Freimanei!

Priecājamies arī par tiem mūsu skolēniem, kuri dejo deju kolektīvos ārpus skolas!

Dalīties