“Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projektu asistente)

2023.gada 2.un 3.februārī Vīnē VAEV notika projekta darba komandu tikšanās, lai analizētu pirmos rezultātus. 

Skolotājs Edgars Caune prezentēja skolas sagatavoto ziņojumu, kurā bija apkopoti visu valstu digitālo rīku apraksti. Dalībnieki apkopoja visu partnerorganizāciju sagatavotos materiālus, plānoja video materiālu tulkojumu, sadalīja partnervalstu pienākumus un atbildības. Katra organizācija apkopoja aptauju datus par tiešsaistes materiālu aktualitāti un nozīmi, organizēja aptaujas izveidi. 

“Padlet” rīkā tika aktualizēti paveiktie darbi, kurus visi partneri analizē un pilnveido. Turcijas BTE veido mācību platformu, kura tika prezentēta sagatavošanas procesā, savukārt ikviens partneris sagatavo tulkojumu, lai to varētu izmantot skolotāji Latvijā, Turcijā, Austrijā, Portugālē, Čehijā, Spānijā. Projekts tiek realizēts, lai akcentētu Covid19 laika ne tikai zaudējumus, bet arī ieguvumus. Jo skolotāji šajā laikā ir guvuši dažādas prasmes, lai attīstītu tiešsaistes rīku izmantošanu.

            Jūnijā projekta partneri divas dienas darbosies Gulbenes novada vidusskolā, lai rādītu projekta gaitā radīto tiešsaistes rīku mācību platformu, kurā skolotājs varēs gūt apmācību, saņemot īpaši sertifikātu, kas apliecinās gūtās zināšanas. 

Tikšanās rezultātā partneri veica finanšu analīzi un noteica noslēguma tikšanās laiku. Projekts finansē mācību platformas radīšanu.

Dalīties