“Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projekta koordinatore GNV)

Erasmus+ stratēģiskā partnerība ilgst trīs gadus. Tajā kopā darbojas septiņas organizācijas no Latvijas, Austrijas, Čehijas, Turcijas, Portugāles, Spānijas. Gulbenes novada vidusskola ir vadošais partneris.

Partnerības noslēgumā ir noorganizēta starptautiska konference, kurā piedalījās starptautiskie partneri, skolotāji no dažādiem Latvijas novadiem (kopā 96 dalībnieki). Konferences būtība – kā izmantot Covid 19 radītās digitālās iespējas, pilnveidojot mācību, audzināšanas darbu, atvieglojot apgūt un izmantot dažādus Web rīkus. Visu valstu organizācijas ir sagatavojušas mācību video dalībvalsts valodā. Tie ievietoti mācību platformā, un darbojas angļu, latviešu, turku, vācu, spāņu, čehu, portugāļu valodās.

Mācību platformas lietotāja darbības: izveido savu kontu, izvēlas sev vēlamo resursu apgūšanai, noskatās mācību video, iegūst apliecinājumu – sertifikātu (tas glabājas dalībnieka kontā, ir kopējams).

Mācību platforma https://web2edu.eu/  sniedz iespēju apgūt astoņas platformas: “google disku”, “kahoot”, “one drive”, “quizizz”, “socrative”, “mentimeter”, “padlet”, “moodle” rīkus, iegūstot apliecinājumu. Mācību dalībnieks jau titullapā izvēlas sev vēlamo valodu, video iepējams arī noskatīties www.youtube.com kanālā.

Kopumā projektā ir piedalījušies 67 mūsu skolas skolotāji, kuri savu viedokli pauduši, atbildot uz aptauju jautājumiem, veidojot video, tulkojot darba materiālus, veidojot CV, ziņojumus un publikācijas, piedaloties darba sanāksmēs Vīnē, Seviļā, Prāgā, Izmirā. Izveidota arī mācību dalībnieka rokasgrāmata, projekta saturs (publicēti partnerības mājaslapā).

Partnerības rezultāti izplatīti Valmieras novada skolotāju konferencē, Valmieras novada direktoru vietnieku audzināšanas darbā tikšanās reizē Gulbenes novada vidusskolā.

Dalīties