Strādājam komandā – Erasmus+ TEAM

Gulbenes novada vidusskola koordinē 6 skolu sadarbību no Spānijas, Čehijas, Itālijas, Slovēnijas, Portugāles/Madeiru salām un Latvijas  Erasmu+ projektā TEAM/”Together Everyone Achieves More” (līguma Nr. 2018-1-LV01-KA229-046953_1). Projekta realizācija bija paredzēta 2 gadus, bet ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē projekts ir pagarināts līdz 2021.gada 31.maijam. Tiek veiksmīgi īstenoti projekta izvirzītie mērķi – veicināt neformālo izglītības metožu integrēšanu formālajā izglītībā, sekmējot skolēnu līdzdalības iespējas kultūras, politiskajos, ekonomiskajos un sociālajos procesos.

Esam ieguvuši jaunas idejas un realizējuši skolā. Pirmā tikšanās 2018.gada novembrī bija Gulbenē, tas bija veiksmīgs sākums tālākai kopīgai sadarbībai. Ne tikai iepazīstinājām ar savu skolu un novadu, bet arī kopīgi strādājām darbnīcās par līdzdalības formu dažādību. Šādas tikšanās nav iedomājamas bez kopējām dejām, dziesmām un vienmēr ar lepnumu rādām savu bagāto kultūrmantojumu. 2019.gada februārī tikāmies Čehijā, kur galvenā tēma bija jauniešu politiskā līdzdalība. Čehu draugi mūs iepazīstināja ar debašu formātu – apgalvojumu izteikšanu, argumentu formulēšanu.  Tika veidotas politiskās partijas, notika debates. Prezentējām partiju programmas, izstrādātos logo. Notika vēlēšanu simulācija. Tās bija jaunas zināšana un prasmes, kas noderēja turpmāk. 2019.gada maijā tikāmies Spānijā, galvenā tēma bija sociālā līdzdalība. Erasmus+ Spānijas skolas komanda projekta partnerus iepazīstināja ar  mediācijas programmu, kura mūsu skolā ir diezgan sveša un neizzināta. Tā ir programma, kur skolēni tiek izglītoti kā risināt savstarpējās konfliktsituācijas. Notika praktiskas nodarbības, kuras vadīja spāņu skolotāji. Bija noderīgi iegūt zināšanas par veidiem kā Spānijas skolā skolēni paši risina domstarpības, lai rastu abpusēji apmierinošu strīda risinājumu. 2019.gada oktobrī visi Erasmus+ projekta partneri tikās Slovēnijā. Jutām, cik ļoti nopietni slovēņu draugi bija izplānojuši Erasmus+ nedēļu savā skolā un valstī. Šoreiz projekta pamattēma bija jauniešu līdzdalība kultūras procesos un kultūrmantojuma saglabāšana.  Visu valstu jaunieši bija sagatavojuši prezentācijas par savas valsts kultūru, tas deva mums iespēju iepazīties ar projekta partneru kultūrmantojumu un jauniešu līdzdalību kultūras aktivitātēs. Visas nedēļas laikā turpinājās radošas un atjautīgas nodarbības. Jaunieši no Slovēnijas bija izveidojuši 2 nodarbības –  daļai jauniešu bija iespēja iepazīt Slovēnijas dabu un tās augu valsti, bet otrai daļai bija iespēja meklēt kopīgo un atšķirīgo projekta partnervalstu pasakās. Arī mēs bijām sagatavojuši 2 latviešu tautas pasakas angļu valodā, kā arī novadījām nodarbību par mūsu novadnieku mākslinieku Jūliju Straumi. Izmantojot sagatavoto materiālu, jauniešiem vajadzēja izgatavot raksturīgos Jūlija Straumes ornamentu elementus – putniņus. Tas izraisīja gan jautrību, gan nopietnu darbu. 2020.gada februārī bija tikšanās Itālijā  Nedēļas laikā tika iegūta informāciju par jauniešu ekonomisko līdzdalību, kas bija šīs tikšanās pamattēma, kā arī  iepazīta Itālija, itāļu dzīvesveids un kultūra no jauna skatu punkta. Iesaistījāmies un klausījāmies aizraujošās lekcijās par ekonomisko stāvokli, ko mums sniedza pieredzējuši ekonomisti un sociologi. Interesanta bija nodarbība par cīņu pret nelegālo uzņēmējdarbību un kriminālo situāciju Kalabria reģionā. Redzējām uzņēmumus un to darbību reālajā dzīvē – apmeklējām keramikas ražošanas darbnīcu un iepazināmies ar vietējo zvejnieku darbu.

Neskatoties uz pašreizējo situāciju pasaulē, darbs projektā turpinās tiešsaitē. Izmantojam e-Twinning platformu, lai apmainītos ar darba materiāliem un uzturētu draudzību, kas ir izveidojusies projekta realizācijas laikā. Ļoti ceru, ka paredzētais projekta noslēguma pasākums varēs notikt Portugālē/Madeiru salās klātienē.

Projekta koordinatore Aleksandra Birkova

Dalīties