Jauns projekts – jaunas iespējas.

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png

Mācību gada sākumā Gulbenes novada vidusskolā tika saņemta priecīga ziņa – Eiropas Savienības Erasmus+ programmā iesniegtais projekts “Do, develop, donate”/3D ir starp tiem 12 apstiprinātajiem projektiem (kopā iesniegti 77 pieteikumi), kas ir saņēmis finansējumu, lai realizētu projektā izvirzītos mērķus.

Projekta realizācijas laikā būs iespēja sadarboties skolēniem un skolotājiem no 6 valstīm – Itālijas, Horvātijas, Grieķijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas. Mūsu skola būs projekta koordinators. Projekta mērķis ir integrēt vietējā novada iespējas mācību procesā, lai palīdzētu 10. – 12.klases skolēniem pilnveidot savas prasmes un iemaņas turpmākās karjeras izvēlē. Aktivitātes projektā mudinās skolotājus izmantot apkārtējo vidi, lai mācību stundās skolēniem dotu iespējas paaugstināt savas kompetences dažādās jomās un sekmētu veiksmīgu turpmākās karjeras izvēli.  Ieguvums sadarbībai starptautiskā vidē ir iespēja  salīdzināt pieredzi dažādās valstīs un dalīties ar labās prakses piemēriem, lai katrs partneris to varētu realizēt savā novadā, savā skolā.

Projekta laikā tiks noskaidrotas prasmes kādas ir nepieciešamas, lai būtu konkurētspējīgs 21.gadsimta darba tirgū, uzklausītu uzņēmēju viedokļus, salīdzinātu nepieciešamās darba prasmes mūsdienās un senatnē, noskaidros skolēnu praktiskās iespējas izmēģināt darba prasmes skolas laikā. Skolēni tiksies un intervēs skolu absolventus, kas ir mācījušies Eiropas augstskolās, lai iepazītos ar viņu pieredzi un iegūtu informāciju par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.

Kaut pašreizējā situācija pasaulē nav labvēlīgā, lai uzsāktu projekta aktivitātes klātienē, darbs on-line vidē ir sācies. Ir notikušas projekta koordinatoru  sanāksmes Zoom platformā, lai izplānotu projekta aktivitāšu norisi. Ir izveidota skolēnu un skolotāju komanda katrā skolā, kas koordinēs projekta aktivitāšu norisi. Uzsākt projektu neklātienē ir jauns izaicinājums, ko dzīve mums piedāvā. Ļoti ceru un ticu, ka tikšanās klātienē arī neizpaliks.

Projekta koordinatore Aleksandra Birkova

Dalīties