Profesionālās pilnveides tiešsaistes nodarbības (sagatavoja A.Vagule)

Norises laiks: 11.12., 28.12. un 28.01.

Tēmas:

  • Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principi kompetenču pieejas ietvaros.
  • Pašvadīta mācīšanās kā nozīmīga caurviju prasme gan tiešajā, gan attālinātajā mācību procesā.
  • Sinhronās un asinhronās mācību stundas attālinātajā mācību procesā, atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus.

Lektore: Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece                                                                                                                                  

Nodarbību organizators: Gulbenes novada vidusskola

Dalībnieku skaits –  84, pārstāvētas 8 skolas.

Dalīties