Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (projekta koordinatore D.Grigore)

Gulbenes novada vidusskolas komanda uzsākusi nedēļu garu virtuālo mācību vizīti Erasmus+ projekta  “MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology” (Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas) Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2  ietvaros, kuru organizē projekta partneri 52 primary School “Tsanko Tserkovski”   Sofijā.

Projektā darbojas Itālijas skola no Saltaras, Grieķijas skola no Heraklionas. Katru dienu skolēni piedalās trīs nodarbībās, kurās kopā mācās dažādas mācību metodes. Aktivitāti 19.aprīļa nodarbībās demonstrēja 8.e klases skolēni – Patrīcija Līduma, Malvīne un Undīne Meisītes, Roberts Deksnis. Nākamajās dienās virtuālajām mobilitātēm pieslēgsies vēl citi skolēni.

Pēc pirmās dienas darba skolēni secina, ka interesanti un aizraujoši ir mācīties un salīdzināt bulgāru alfabētu, vēstures stāstu pieredzi. Bulgāru tradicionālās pasakas un folklora māca noteiktas tautas tradīcijas.

Projekta mācībās darbojas skolotājas – Līga Cāne, Aiga Ramane, Māra Babule , Inese Ubaga  un Dita Grigore.

Nākamajās dienās skolēni kopā ar skolotājiem darbosies drāmas iedzīvināšanā skolas mācību procesā dažādu radošo darbnīcu veidā.

Dalīties