11. l atkalredzēšanās prieks klātienē (Amanda Biseniece, 11.l klases skolniece)

Mācīšanās attālināti bija nogurdinošs un stresu izraisošs process ikvienam no mums.

Esam mainījušies un kļuvuši daudz spējīgāki pastāvēt paši par sevi. Pat nesatiekoties katru dienu skolā, esam kļuvuši tuvāki. Ikdienas mācību darbā atbalstījām un  palīdzējām cits citam .

Nesen noorganizējām klases tikšanos skolā jeb āra klasi. Kopā ar klases audzinātāju Dairu un sporta skolotāju Voldemāru bijām aktīvi svaigā gaisā. Puiši, kā jau savā stilā, kopā spēlēja futbolu. Varējām apjautāties arī, kā skolotājiem ir gājis.

Pēc aktivitātēm skolā devāmies uz pilsētas alternatīvo dārzu. Iestādījām no mājām paņemtos stādiņus. Devāmies mājās ar apziņu, ka izdarījām arī ko lietderīgu.

Bija jauki atkal kopā satikties pēc tik ilga laika. Protams, žēl, ka nevarējām tikties ikdienā klātienē esošo apstākļu dēļ. Tagad baudīsim vasaras brīvdienas un cerēsim, ka nākamajā mācību gadā, esot jau 12.klasē,  varēsim tikties skolā.

Uz tikšanos 1.septembrī!

Dalīties