Darbs turpinās …..

Lai gan 2020./21. mācību gada 2.pusgadā mācības notiek attālināti, darbs Erasmus+ projektā “”Do, Develop, Donate”/3D turpinās. Visās valstīs ir notikuši konkursi par projekta logo. Bija pienācis laiks šādu konkursu organizēt starp visām projekta partnervalstīm. Pēc aktīvas balsošanas par projekta logo ir kļuvis Horvātijas konkursā uzvarējušais logo.

Gan skolotāji, gan skolēni pēc iespējas vairāk gribēja uzzināt par projekta partnerskolām un darbu karjeras izglītībā. Katrā skolā tika apkopota informācija un sagatavotas prezentācijas. Tikšanās Zoom platformā izvērtās interesanta un aizraujoša – tika uzdoti jautājumi un rastas atbildes, dzīvas diskusijas izvērtās gan par kopīgo un atšķirīgi izglītības sistēmās, gan arī par karjeras izglītības iespējām.

Projekta koordinatore sk.Aleksandra

Dalīties