Uzsākam virtuālo mobilitāti (projekta koordinatore D.Grigore)

Gulbenes novada vidusskolas skolēnu un skolotāju komanda 10.-14.maijā uzsākusi Erasmus+ projektā  „MEET” (Motivation Enhanced through Educational Technology) virtuālo mobilitāti “Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2”.

To organizē un vada projekta koordinatorskola I.C.G.LEOPARDI SALTARA no Saltaras Itālijā. Itālijas un Bulgārijas skolas piedalās visas klases kopā, taču Latvijas un Grieķijas skolas piedalās individuāli skolēni no mājām. Mobilitātes vienojošā  tēma ir „Apgrieztā klase”.

Viesojoties Itālijā pirms pandēmijas, šī metode šķita Latvijas skolās neizmantojama, jo paredzēja noteiktu laiku darboties skolēnam individuāli mājās un skolā ierasties jau ar apgūtu noteiktu materiālu. Taču tagad, kad visi mācāmies  līdzīgos apstākļos, „apgriezto klasi” arī mēs izmantojam savās mācību stundās.

Projektā piedalās Rainers, Deivijs, Malvīne, Undīne, Patrīcija, Estere, Roberts un skolotājas Ieva Smoļina, Līga Cāne, Inese Ubaga, Dita Grigore. Vakaros skolēni izstrādā mājasdarbus par valstu ievērojamākajām vietām, veselīgu uzturu, brīvo laiku un, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus, tos publicē, apgūst jaunas intelektuālo spēļu vides.  Piedaloties jau otro reizi, skolēni aktīvi darbojas (angļu valodā!) un testos sasniedz rezultātus, prasmīgi seko līdzi jaunai informācijai, mācās kopā apgūt vairākos mācību priekšmetos gūto.

Dalīties