Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā ( Ieva Brūniņa, Sabīne Rutka, Anda Sprudzāne-Cakula )

Gulbenes novada vidusskola realizē Erasmus + līdzfinansēto projektu “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā”. Šī projekta ietvaros angļu valodas skolotāja Sabīne Rutka un dabaszinību un bioloģijas skolotāja Anda Sprudzāne-Cakula devās uz Funšalas pilsētu, lai piedalītos mācībās par iekļaujošo izglītību.

8 dienu kursos “Saskarsmē ar dažādību: Iekļaujoša izglītības pieeja darbā ar skolēniem’’ satikām pārstāvjus no Polijas, Rumānijas, Itālijas un Slovēnijas. Šāda kopā mācīšanās deva lielisku iespēju izprast citu valstu pieredzi izglītībā. Neformālās sarunās guvām labas idejas sadarbībai ar vecākiem, skolu un skolēniem. Kursu ietvaros apguvām praktiskas zināšanas par stereotipu laušanu, grupu darbu, saliedēšanas aktivitātēm, kas noderēs, lai veidotu klases kolektīvu, kur katrs jūtas piederīgs. Bija ļoti interesanti uzzināt, kā iekļaujošā izglītība tiek veicināta dalībvalstu skolās, piemēram, organizējot sporta spēles skolēniem, kas nāk no dažādām sociālajām grupām un ikdienā nemēdz sadarboties. Bija prieks, ka arī mēs varējām dalīties ar savu pieredzi – skolas realizētajiem projektiem: APU(atbalsts pozitīvai uzvedībai), “Līderis manī”, “Neklusē”. Tas patiesi ieinteresēja pārējos nodarbību dalībniekus.

Lai gan mums šī bija pirmā Erasmus+ mācību mobilitāte, gūtā pieredze un emocijas atsver sākotnējo nedrošību pirms brauciena. Brauciens un kursi viennozīmīgi ir nenovērtējams ieguvums, īpaši šobrīd, kad mūsu klasēs ir ukraiņu skolēni (un viņiem kopā ar mūsu skolotājiem priekšā ir liels izaicinājums apgūt priekšmetus latviešu valodā). Ir iegūtas idejas, metodes un iespējamās aktivitātes, ko nodot tālāk kolēģiem un realizēt darbā ar skolēniem! 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties