Palīdzēsim nosargāt! ( Ieva Brūniņa, GNV projektu asistente )

Kas gan ir pilsoniskā līdzdalība un atbildība? Vai tie ir tikai vārdi, vai process, kurš jāparāda darbībā. Dalalaima ir teicis: “Tagad, kad pasaule kļuvusi krietni mazāka, daudzas lietas ir atkarīgas no mums katra.” Jā, katram no mums – gan lielam, gan mazam – ir atbildība par daudzām vispārcilvēciskām lietām. Un no mūsu katra iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgos procesos pasaule var kļūt labāka.

Pasaule, kurā šobrīd tepat netālu plosās karš, ir aizskārusi daudzas dvēseles un radījusi daudzus jautājumus. Un ne tikai aizskārusi, bet arī radījusi vēlmi praktiski palīdzēt varonīgajai Ukrainai.

Mēs bieži vien esam fiziski tālu no dažādām darbošanās iespējām (kā, piemēram, 12.martā Rīgā notika kamuflāžas tīklu pīšana Ukrainas karavīru atbalstam, taču mums nebija iespēju tur būt). Tad jāņem lietas savās rokās un jārada darbošanās tepat uz vietas. Mūsu skolā daudzas lietas sākas tikai ar vienu idejas dzirkstelīti! Arī šoreiz Gulbenes novada vidusskolas saime pievienojās citu skolu piemēram un izveidoja savās telpās tīklu pīšanas darbnīcu. Materiālu plēšana, griešana un gatavo lentīšu iepīšana zvejas tīklos aizrāva ikvienu skolēnu, darbinieku, vecākus un citus entuziastus abās skolas ēkās. Bērni darināja tīklus gan pirms stundām, starpbrīžos un arī pēc stundām atnāca steidzīgi kaut vai 3 lentītes iesiet, pirms doties savās tālākajās gaitās.  Tika izveidoti grafiki visai nedēļai, lai stundu laikā ( vēstures, sociālo zinību, klases stundās) klases varētu darboties. Praktiski darboties un domāt par tādām pamatvērtībām kā cieņa, brīvība, demokrātija, tiesiskums. Atsaucība un vēlme darboties bija tik liela, ka jau ceturtajā dienā tīkli bija gatavi, un bērni vaicāja, vai būs vēl.

Ar katru lentīti iesējām labās domas, spēku, izturību, sirds siltumu, ticību un cerību! Mēs ļoti lepojamies un priecājamies par paveikto darbu: 1. līdz 5. klašu skolēnu darinātais tīkls  ir 10m×7 , 6. līdz 12. klašu skolēnu veikums – 2 milzu maskēšanās tīkli: 17m×7m un 7m×7m!

 Īpašu paldies sakām Dacei Šultai, kura Balvos organizē kustību # Elizas un dalījās gan ar  pieredzi, padomiem, gan ar materiāliem. Paldies mūsu dežurantēm, darbiniekiem, vecākiem un Gulbenes mākslas skolas kolektīvam, kas saplēsa lielos audumu materiālus, lai pirmajā dienā bērni varētu pīt mazās lentītes!

Jā, mēs esam gatavi darīt, darboties, atbalstīt. Mēs procesā mācāmies būt pilsoniski atbildīgi!

Dalīties