Meteņu prieki (3.e, 3.g, 3.u klašu vārdā skolotāja Iveta Āboliņa)

Februārī tiek atzīmēta viena no senlatviešu svinamajām dienām – Meteņi. Tie ir pavasara gaidīšanas svētki, nosacīts viduspunkts starp ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos.

Meteņiem ir raksturīgs ne tikai priecīgs skats uz gaidāmajām Lieldienām un pavasara siltumu, kas nāk, bet arī sacensību gars – lai veicinātu pavasara ātro atnākšanu un visa turpmākā gada izdošanos. Tāpēc Meteņos pieņemts spēlēt spēles, sacensties skrienot vai vizinoties ar ragavām no kalna, jāvizinās kamanās, jāspēlē derību spēles utt. 

Arī mēs – 3.e, 3.g un 3.u klases –  nolēmām svinēt šos svētkus. To darījām jautri, radoši un sportiski aktīvi. Centāmies ievērot arī tradīcijas – maskoties, smieties, spēlēt spēles, vizināties ar ragavām no kalna.

Paldies PANDAI (sporta skolotajai Līgai Berkoldei)!

Ticējums vēsta: “Ja bērni priecīgi šajā dienā, tad izdosies arī viss gads līdz nākamajiem Meteņiem, jo arī šis topošais gads ir tādā kā bērna vecumā.”

“Ej ar Dievu, Metenīt,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi saņemsim.” (Latv.t-dziesma)

Dalīties