Pieredzes stāsts. Projekts “Ļauj skanēt!”

Projekta “Ļauj skanēt!” ( 2020-2-LV02-ESC11-003230 ) mērķis ir sasniegt ne tikai skolēnu un darbinieku sirdis, bet arī iesaistīt sabiedrības daļu ārpus skolas vides.

Kopā ar skolotāju Vitu Poišu Ronam bija iespēja iepriecināt auditoriju ārpus skolas ar savu īpašo talantu. Vitas pieredzes stāsts par pavadīto laiku kopā ar Ronu:

  • 15. novembrī Litenes pansionātā kopā ar Dinas Markovas vadīto deju kolektīvu sniedzām koncertu Latvijai! Piedalījās arī brīvprātīgais Rons. Skatītāji un klausītāji bija sajūsmā! Rona neticami veiklā klavierspēles tehnika ir apbūrusi Gulbenes novada vidusskolas skolēnus, skolas darbiniekus un personīgi mani! Sarežģītas melodijas Rona spēles manierē izskan apbrīnojami viegli.
  • 23.novembrī Balvu profesionālā un vispārējās izglītības vidusskolā (turpmāk BPVV) notika meistarklase mūzikā ” Būt mirklī”. Manā vadībā jaunieši iepazinās, dziedāja, spēlēja. Uzstājās kā solisti, sadarbojoties veidoja vokāli instrumentālās grupas. Grupās sagatavoja priekšnesumu – dziesmas ar instrumentālo pavadījumu! Paldies visiem par dalību!!! Paldies Ronam par virtuozo klavierspēli!!
  • 9.decembrī Rons turpināja iesākto sadarbību un draudzību, viesojās BPVV. Rons kopā ar skolēniem stundās mācījās dziedāt latviešu Ziemassvētku dziesmas. Pēc stundām Rons mācīja skolēniem spēlēt klavieres. Viņš bija sagatavojis jauniešiem notis ar dažādiem skaņdarbiem. Radošums, pozitīvisms un mūzikas prieks aizrāva jauniešus. Trīs stundas bijām iegrimuši mūzikas skaņās kā baltajā, dzidrajā sniegā. Pateicība Ronam!
  • 16.decembrī muzikāli talantīgie jaunieši gatavojas Ziemassvētku pasākumam BPVV. Rons pie klavierēm spēlē latviešu Ziemassvētku dziesmas.
  • 22.decembrī notika Ziemassvētku koncerts Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā skolā. Rons spēlē klavieres ansamblim.
  • Pateicoties Gulbenes novada vidusskolas Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektam “Ļauj skanēt” sadarbība starp Gulbenes novada vidusskolas vokālās studijas “Staro” un Balvu profesionālās un vispārējās vidējās izglītības ansambli turpinās!!!

31.martā tikāmies BPVV, lai visi kopā piedzīvotu laiku mūzikā. Mācījāmies sajust satraukumu pirms uzstāšanās. Meklējām veidus, kas mums palīdzētu šo satraukumu pieņemt kā savas sajūtas, no kurām nav jābaidās. Atpazinām gandarījumu pēc nodziedātas dziesmas! Tās ir kolosālas emocijas, kuras neaizmirst ne prāts, ne dvēsele. Un baudījām mūziku! Viss skaņās, krāsās, emocijās, sevis pieņemšanā, atbalsta nepieciešamībā, sadarbībā, individualitātē! Tikai tīrs prieks un dzirkstošas acis. Ar mūziku mēs augam, esam un topam!

Paldies abu skolu vadībai un ikvienam darbiniekiem par atbalstu!

Vitas pieredzi ir vērts papildināt ar BPVV skolas direktores vietnieces atskatu uz 2.februāra muzikālo pēcpusdienu šajā skolā.

Informācija no BPVV Facebook konta par pēcpusdienu “Esi dzirdams!” (Direktores vietnieces Inga Čipate, Benita Urtāne):

”2023.gada 2.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vokālā ansambļa dalībnieki: Ieva Krevica, Katrīna Jaudzema, Ramona Kuļša, Madara Janiša, Guna Ozoliņa, Evita Salmane, Nellija Barinova, Vivita Baldiņa, Dana Kuropatkina, Kristers Melnačs, direktores vietnieces Inga Čipate un Benita Urtāne piedalījās Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekta “Ļauj skanēt!”, projekta līguma numurs – 2020-2-LV02-ESC11-003230, ietvaros organizētajā pēcpusdienā “Esi dzirdams!” Gulbenes novada vidusskolā ar mērķi aktualizēt mūzikas pieraksta un mūzikas atskaņošanas rīkus.

Pēcpusdienā piedalījās izglītojamie no Gulbenes novada vidusskolas, brīvprātīgie jaunieši no Itālijas, Francijas un Vācijas, kā arī ģitārists, solists, komponists Grigorijs Gorodko, kuru pazīstam ar skatuves vārdu jeb pseidonīmu Gregs.

Vispirms mūzikas skolotāja Vita Poiša iepazīstināja ar katru klātesošo, akcentējot katra dalībnieka personības īpašības, tad notika iesildīšanās gan dziedot, gan spēlējot mūzikas instrumentus. Neformālā gaisotnē jaunieši trenējās uzstāties, dalījās pieredzē, un baudīja patiesi labu mūziku. Ar aizrautību un degsmi jaunieši spēlēja katrs savus mūzikas instrumentus: klavieres, ģitāru, dziedāja gan individuāli, gan divatā, gan visi kopā, vārdu sakot, radoši izpaudās. Bija iespēja klausīties gan sešstīgu ģitāras, gan akustiskās basģitāras instrumentālo skanējumu. Ar sajūsmu visi klausījās Grega ģitārspēli. Visi klātesošie ar savu uzstāšanos uzjundīja vētrainus aplausus un patiesus pateicības vārdus. Paldies Ievai Krevicai par skaisto dvēseles dziesmu un klavierspēli, Kristeram Melnačam par uzdrīkstēšanos dziedāt un muzicēt individuāli! Paldies ikvienam mūsu skolas jaunietim par aktīvu iesaistīšanos un skanīgajām dziesmām!

Paldies enerģiskajai, aizrautīgajai, talantīgajai skolotājai Vitai Poišai par būšanu kopā, par pašizteiksmi mūzikā radošajā mūzikas pēcpusdienā! “

Dalīties