IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” noslēguma konference

22.februārī notika IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference “Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas”.

Gulbenes novada vidusskolas komandu pārstāvēja skolotājas Aivija Grīnberga un Iluta Podziņa un Gulbenes novada Centrālās pārvaldes mārketinga un komunikācijas vadītāja Lana Upīte.

Iegūtās zināšanas un metodes cilvēktiesību izglītībā ir ļoti nepieciešamas gan skolā, gan kopienā kopumā, jo attieksme pret iecietību un diskrimināciju ir jāpilnveido.

Izcila bija LU Juridiskās fakultātes profesores Sanitas Osipovas lekcija “Tiesiskās valsts modeļa izvirzītās prasības valstij un pilsonim”.

Projekta materiāli ir pieejami visiem skolotājiem, lai tos izmantotu mācību procesā.

Paldies visiem atbalstītājiem!

Dalīties