Pieminot 1949. gada 25.marta deportācijas Latvijā

Pieminot 1949. gada 25. marta deportācijas Latvijā, jau no 19.marta Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību un vēstures, kā arī klases stundās visu vecumu skolēni aktualizē deportāciju cēloņus, norisi un sekas.

Tiek izmantoti Latvijas Okupācijas muzeja piedāvātie materiāli – video filma “Deportācijas. Divas naktis, viens noziegums” https://www.youtube.com/watch?v=y-U2wb8WtcA , smilšu kino par deportācijām https://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/padomju-okupacija-macibu-materiali/stasti-smiltis-macibu-materialu  – un mūsu pašu veidotais video https://www.youtube.com/watch?v=ujC0jZdnX7U  

Skolēni reflektē, zīmējot ainiņas par uzzināto, stāsta savus ģimeņu un dzimtu atmiņu stāstus par deportācijām, kas notika pirms 75 gadiem.

10.g klases jaunieši piedalījās LOM tiešsaistes stundā “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm”.

Atceramies un pieminam.

Dalīties