Skolā viesojas nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki

2.maija vakarā uz sportisku un aktīvu nodarbību skolā bija ieradušies nākamie pirmklasnieki.

Bērni kopā ar nākamajām audzinātājām un sporta skolotājiem ļoti aktīvi darbojās skolas stadionā.

Kamēr nākamie pirmklasnieki centīgi sportoja, vecāki skolas zālē klausījās direktores uzrunu, kā arī piedalījās skolotājas Zitas Grinbergas vadītajā nodarbībā “Kā bērnam kļūt par labu lasītāju?”.

Paldies sporta skolotājiem par radošo un pārdomāto nodarbību!

Aicinām nākamo pirmklasnieku vecākus skolas lietvedībā rakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā.

Gaidām savā pulkā!

Dalīties