4.l iesaka

16.oktobrī 4.l klase devās uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju. Skolēni piedalījās muzejpedagoģijas nodarbībā ,,Priekšmetu atpazīšana”, kur katrs saņēma darba lapu ar priekšmetu fotogrāfijām un viņiem vajadzēja pierakstīt tā nosaukumu. Nodarbības sākumā muzeja darbiniece demonstrēja un pastāstīja par dažiem priekšmetiem, tad sākās pašu pētnieciskais darbs.

Pēc tam skolēni devās uz Sarkano pili, kur iekārtota mākslas darbu ekspozīcija. Nodarbības sākumā bērni tika iepazīstināti ar ekspozīciju, īpaši pievēršot uzmanību novadnieka Brektes gleznām. Skolēni saņēma individuālas kartītes ar daiļdarbu fragmentiem. Viņi ar azartu meklēja, atpazina un veidoja savu triptihu, kam vajadzēja dot arī savu nosaukumu.

Trešajā nodarbībā skolēni izzināja aproču vēsturisko nozīmi un veidoja paši savu aproci, mācījās aprēķināt nepieciešamo aproces garumu.

Diena bija piedzīvojumiem un ar jaunu pieredzi bagāta. Paldies muzeja darbiniekiem par tik interesantām, radošām nodarbībām! 

Daiga Tipāne, 4.l.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dalīties