7.l klase izzina vēsturi

7.l.klases skolēni apmeklēja Padomju slepenos bunkurus Līgatnē.

Gūtos iespaidus pārrunājām mājupceļā. Izteikta interese bija par padomju laiku Latvijā.

Skolēni ar interesi, sajūsmu, apbrīnu iepazinās ar ekskursijai piedāvātajām telpām, jo varēja arī pamēģināt tā laika telefonus, rakstāmmašīnas, gāzmaskas. Izjust pazemē gaisa trūkumu, pasēdēt ēdnīcā un izjust padomju laika šarmu. Izbrīnu radīja tādu bunkuru eksistence. Daudz dažādi jautājumi radās pēc apskates.

Sarunas raisījās par vēstures notikumiem, par padomju laika mēbelēm, telefoniem, rakstāmmašīnām, ēdināšanu, par precēm, ko varēja iegādāties tajā laikā iedzīvotāji. Latvijas bunkuru apmeklējums sasaistāms ar vēsturi, sociālajām zinībām, vizuālo mākslu, dizains un tehnoloģijas, klases stundas.

Jautājumi nerimās vēl mūsu kopīgajā pēcekskursijas pasēdēšanā pie klases biedra. Brauciena laikā skolēni nostiprināja sadarbības prasmes komunicēt vienam ar otru. Piestrādāja pie valodas kultūras ( ekskursijas laikā bija noteikums nelietot necenzētus vārdus un tas skolēniem izdevās).

Dalīties