Beigu sākums citiem turpinājumiem

Tas brīdis, kas – iespējams – kādam 12.klases skolēnam kādreiz ir bijis ļoti gaidīts, 12.maijā bija klāt. Brīdis, kad mācību gads vēl nedaudz turpinās, bet stundas tādā tradicionālā izpratnē no pirmdienas vairs nenotiks. Vairs arī nebūs skolas 1.septembru, skolas aktivitāšu, nebūs vairs ierasto skolotāju. Daudz kas paliks pagātnē. Pēdējais zvans…

Mūsu svētku tēma – “Par zaļu pat vēl zaļāks” JEBŠU nopietni – iesakņoti Gulbenē.

Ierosinājuma fāzē bija dinamiski izzinoši patriotiska, priekpilna pastaiga “Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas…” (paldies par sadarbību Gulbenes novada bibliotēkai!). Tās virsuzdevums – saglabāt sirdī dzimto pilsētu. Lai absolventu dzīves pavada vārdi: MĪLESTĪBA, MĀJAS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA, VESELĪBA, LABKLĀJĪBA, IZGLĪTĪBA, TICĪBA, RELAKSĀCIJA, CEĻŠ! Fotogaleriju skatoties, uzminiet, kuri objekti tieši vai asociatīvi jauniešiem saistās ar šiem vārdiem!

Svinīgā brīža atslēgas vārdi: SKOLA-GULBENE-PASAULE.

Mūsu divpadsmito kā pirmklasnieku gaitas sākās dažādās skolās. Bet visus vieno tas, ka trīs gadus kā vidusskolēni ir Gulbenes novada vidusskolai piederīgie. Un, ja tā parēķina, tad tās ir 105 nedēļas vai 525 darba dienas, kurās jaunieši ir centušies sevi pilnveidot, kurās sevi pozicionējuši kā mūsu skolas skolēnus.

Nākot uz svinīgo pasākumu, absolventi bija sagatavojuši gan video vēstījumus par to, cik tad zaļš tas skolas laiks ir bijis, gan PALDIES vārdus skolotājiem, gan vēlējuma vārdus paralēlklasesbiedriem.

Patiesības labad jāsaka, ka visas minētās nedēļas un darba dienas vēl nav aizritējušas, jo priekšā vēl eksāmeni, kas zināmā mērā ietekmēs nākotnes izvēles. Kāds tos gaida varbūt ar vēsu prātu, bet, visticamāk, daudzos kāda baža ir iezagusies. Tāpēc stiprinājuma, uzmundrinājuma vārdus teica direktore Linda Ūdre-Rizga un 11.klašu skolēni.

Svinīgajā mirklī skanēja arī vecais, labais skolas zvans, kas iegūla 1.klases skolnieka Martina Čipa rokās. Martins arī visiem klātesošajiem atgādināja U.Ausekļa dzejoli “Gulbis un gulbene”.

“Visi mūsu sapņi var piepildīties tikai tad, ja mums ir drosme tiem sekot.”(Volts Disnejs) Tādu vēlējumu saviem līdzgaitniekiem dāvāja 12.u klase. Arī skolas kolektīvs teic – esiet drosmīgi! Lai piepildās!

Dalīties