GIFTED/TALANTED CHILDREN (I.Brūniņa, projektu asistente)

“Parasti cilvēki rūpējas par to, lai īsinātu laiku, bet kam ir kāds talants – lai izmantotu laiku.”

(Šopenhauers)

Lai izmantotu talanta spodrināšanai atvēlēto laiku, ir nepieciešama īpaša pieeja un metodes, kā veicināt attīstību un turpināt izaugsmi atbilstoši skolēna spējām (palīdzēt iekļauties ikdienas rutīnas mācību procesā).

Tā kā mūsu skolā ir daudz talantīgu skolēnu, tad Erasmus plus projekta “Pieredzēt pieredzot” (projekta līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162) ietvaros no 6.02.-10.02.2023.  četras mūsu skolotājas (Sabīne Rutka, Dace Virziņa, Dzintra Kokoreviča, Anda Sprudzāne-Cakula) devās uz strukturētiem kursiem ”Darbs ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem” Malagā (Spānijā), lai gūtu starptautisku pieredzi, kā koncentrēties darbam ar apdāvinātiem/talantīgiem skolēniem.

Skolotājas Daces atskats par pieredzi:

“Kursi notika Spānijas pilsētā Malaga. Tie bija labi organizēti, piepildīti ar daudz praktiskiem padomiem un rosinošām aktivitātēm. Pavadītā nedēļa bija darba un emociju pārbagāta.

Mums bija iespēja uzzināt jaunas metodes, kas būs vērtīgas darbā, lai atvērtu kautrīgu, bet talantīgu bērnu. Mēs guvām ne tikai zināšanas, bet arī satikām izcilus skolotājus no Beļģijas un Spānijas. Kursu laikā mums bija iespēja dalīties pieredzē un uzklausīt dažādus viedokļus par vienu un to pašu tēmu: kā strādāt ar talantīgu bērnu emocijām, kā tās izprast un kā palīdzēt tās kontrolēt.

Vienu no kursu dienām pavadījām kopā ar apdāvināto pusaudzi Dāvi, kurš pastāstīja par savu ikdienas dzīvi un atbildēja uz aktuāliem jautājumiem. Šī saruna bija ļoti vērtīga, un tā lika aizdomāties par to, kā apdāvinātie skolēni domā, kā viņi redz apkārtējo pasauli, kas viņiem ir interesants, kas izraisa garlaicību un “atgrūšanos”.

Kursos piedāvātās aktivitātes bija ļoti vērtīgas. Tās iekļausim savā darbā un rādīsim kolēģiem.”

Atgriežoties darbā, skolotājas jau izmanto gūtās zināšanas, atzīst, ka izprot labāk ne tikai apdāvinātos skolēnus, bet vispār skolēnu un tā emocijas kopumā.

Martā tiek plānota tikšanās ar kolēģiem un citiem interesentiem, tad kolēģi varēs uzzināt vairāk par iegūto pieredzi.

Kursu organizatori: Plus Project Teacher Academy (OID E10021992)

Kursu nosaukums: Gited/talented children-get into the Unique World of Gifted Children to Meet Their Educational Needs

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties