Kultūru tikšanās skolas Pagalma svētkos (I.Podziņa, 7.u klases audzinātāja)

Darbojoties IAC projektā “Iecietība skolu vidē”, skolas komanda – skolotājas Aivija, Aiga, Iluta un skolēni Dāvis, Rolands un Agnese – saņēma uzdevumu organizēt pasākumu ar dažādu tautību pārstāvju piedalīšanos.

Ilgi nedomājot, nospriedām, ka vispiemērotākā vieta un laiks šim pasākumam būs Ģimeņu dienai veltītie skolas Pagalma svētki 10. maijā.

Savai kultūrai raksturīgo parādīt un iemācīt laipni piekrita 7.u klases vecāki: Artema mamma Marina un Violas tētis Sergejs. Sagatavošanās darbos iesaistījās 7.u, 4.b un 9.klašu skolēni. Rezultātā krietns pulciņš Pagalma svētku apmeklētāju iemācījās nopīt ukraiņu draudzības rokassprādzes no atlasa lentītēm. Iespējams, kāda daļa no pagatavotajām rokassprādzēm kļuva par dāvanām gaidāmajā Mātes dienā. Par to mums liels prieks! Azartisku un ļoti baltkrievisku piedāvājumu bija sagādājis Sergejs Petručeņa ar sievu Evitu – visi interesenti (bet to bija tiešām daudz) varēja piedalīties konkursā “Buļba”, kurā tika noskaidrots kartupeļu lasīšanas čempions. Un pavisam oficiāli par tādu kļuva mamma Anita Rauza (50 kartupeļi 24,35 sekundēs)!

Savai kultūru tikšanās darbnīcai devām nosaukumu “Ziedēt!”, jo piedāvājām vēl vienu aktivitāti – latviešu, ukraiņu un baltkrievu nacionālo ziedu krāsošanu uz auduma. Tādējādi tapa glezniņas ar pīpenēm, saulespuķēm vai rudzupuķēm pēc dalībnieka izvēles. Mazie mākslinieki priecājās par rūpīgi izkrāsotajiem ziediem, bet pieaugušie, iespējams, aizdomājās par sarežģīto laiku, cilvēka dabisko vēlmi “ziedēt” un par “pļavu”, kas māca saskaņu dažādībā.

Projekta komandas vārdā sakām milzīgu paldies Marinas un Sergeja ģimenēm par atsaucību un aktīvo darbošanos! Pateicamies IAC komandai par iespēju darboties šajā projektā! Kopā priecājamies, ka darbnīcu mērķis – veicināt sapratni un iecietību mūsu skolas kopienā – ir sasniegts.

Dalīties