Uzsākam “Kontaktu”! (I. Zvaigzne, skolēnu pašpārvaldes konsultante)

Šī gada sākumā skolēnu pašpārvalde saņēma ziņu par iespēju piedalīties atklātajā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Līdz pirmajai iniciatīvu projekta nodarbībai 5.septembrī bija savs ceļš jānoiet: jāpiesakās programmai un jāsaņem apstiprinājums; jāpiedalās 3 dienu apmācībās un tajās jau jāmēģina ieskicēt sava projekta aprises; jāturpina pilnveidot iesniedzamais projekts un jāsatiekas konsultācijā ar virsatbildīgo novadā L.Šķenderu; jāiesniedz sava iniciatīva un jāgaida apstiprinājums; jāsaņem apstiprinājums un jāsāk rīkoties.

Tad nu pēc savas izpratnes un prasmēm arī sākam rīkoties, lai informētu par līdzdalību, par iespēju iesaistīties pašpārvaldes darbā, par brīvprātīgo darbu novadā un Eiropas brīvprātīgā darba iespējām. Sarunājoties par šīm tēmām ar dažādu aktivitāšu palīdzību, ceram pilnveidot sadarbības, saskarsmes prasmes, veicināt kolektīva saliedētību.

5.septembrī uzsākām realizēt savas iniciatīvas 1.aktivitāti “Kā var līdzdarboties? Kas ir pašpārvalde?” Kopīgi noskaidrojām, ka

1) līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti;

2) ir dažādi līdzdalības veidi (politiskā, sabiedriskā, sociālā) un ko katrs veids sevī ir “apslēpis”, cik lielā mērā šobrīd attiecas/neattiecas uz katru individuāli;

3) kas ir pašpārvalde (līdzdarbojas skolas dzīves organizēšanā, pārstāv skolēnu intereses, sadarbojas gan ar skolas vadību, gan citām institūcijām utt.);

4) esam ļoti līdzdalīgi (visi 10.klašu skolēni);

5) ir vērts iesaistīties vai nu skolēnu pašpārvaldē vai Jauniešu domē, jo iespēja gūt jaunas prasmes un pieredzi, iespēja būt saklausītam (tikai sačukstoties “pa kaktiem” problēma/jautājums netiks atrisināts), iespēja piepildīti un ar labumu gan sev, gan citiem pavadīt brīvo laiku.

Nodarbības noslēgumā skanēja aicinājums padomāt par pievienošanos skolēnu pašpārvaldei, sekot līdz informācijai-aicinājumam uz atklāto pašpārvaldes sanāksmi (tāda notiek vienreiz gadā, septembrī, kad tiek aicināti pievienoties jauni biedri).

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un valstij nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties