Projekta “Pieredzēt pieredzot” (2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162)  ietvaros paredzētas 20 mobilitātes, kuru laikā mūsu skolas pedagogi dodas uz starptautiskiem kursiem vai darba ēnošanā. Interese par šo iespēju arvien vairāk aug un ar lielāko prieku dalībnieki dalās ar kolēģiem ar jauniegūtajām zināšanām, metodēm un idejām.

Lasīt tālāk “5P! Projekta “Pieredzēt pieredzot” pieredzes pēcpusdiena! (I.Brūniņa, projektu asistente)”

Laika posmā no 17.04.2023. – 21.04.2023. Gulbenes novada vidusskolas pedagoģes – Dace Vilka un Lāsma Štāle piedalījās projekta “Pieredzēt Pieredzot”, līguma Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162 strukturētos organizācijas ITC International Training Centre kursos: Game-based Learning and Gamification (Uz spēlēm balstīts mācību process un spēļošana) Prāgā (Čehijā). Apmācībās piedalījās arī kolēģi no Spānijas, Ungārijas, Portugāles, Slovākijas un Kipras.

Lasīt tālāk “Uz spēlēm balstīts mācību process un spēļošana (D.Vilka, L.Štāle – projekta dalībnieces)”