5P! Projekta “Pieredzēt pieredzot” pieredzes pēcpusdiena! (I.Brūniņa, projektu asistente)

Projekta “Pieredzēt pieredzot” (2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162)  ietvaros paredzētas 20 mobilitātes, kuru laikā mūsu skolas pedagogi dodas uz starptautiskiem kursiem vai darba ēnošanā. Interese par šo iespēju arvien vairāk aug un ar lielāko prieku dalībnieki dalās ar kolēģiem ar jauniegūtajām zināšanām, metodēm un idejām.

2023.gada februārī un martā mūsu projekta aktivitāšu galamērķis bija Spānija, pilsēta Malaga, kurp devāmies divos piegājienos pie divām dažādām mācību organizācijām:

  • skolotājas Anda Sprudzāne-Cakula, Sabīne Rutka, Dace Virziņa un Dzintra Kokoreviča mācījās par darbu ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem strukturētos kursos “GIFTED / TALENTED CHILDREN, ko nodrošināja PLUS PROJECT EUROPEAN ACADEMY”;
  • skolotājas Laima Līduma un Annija Ceriņa izmantoja skolēnu brīvlaiku martā, lai gūtu jaunas zināšanas darbam par grupu vadīšanu nodarbībā “Team Leading in Education, ko nodrošināja Idevelop Training SL”.

Savukārt 2023.gada martā dalībnieces dalījās ar kolēģiem par savu pieredzi, nedaudz ieskicējot praktisko pusi un dažādus izaicinājumus, kādi gadās, dodoties uz citu valsti gūt zināšanas.

Lielākoties pieredzes pēcpusdienas tiek plānotas kā apgūto aktivitāšu praktizēšana un pielāgošana ikdienas darbam. Tika izmēģinātas daudzas aktivitātes, kuras sākotnēji šķiet vienkāršas, bet, tiklīdz tās ir jāizmēģina un “jāizdzīvo” personīgi, arī diskutējot un “apaudzējot” ar jaunām idejām, rodas lieliska pieredze MĀCĪTIES MĀCOTIES.

Aptaujātās dalībnieces atzina, ka vairākas metodes tiek izmantotas audzināšanas stundās, iekļaujot tās “Līderis manī” programmā, kā arī 2023.gada septembrī tika izmantotas skolas adaptācijas dienās.

#ErasmusDienas  #ErasmusDays

@ErasmusPlusLV

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties