Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļa izskanējusi. Bet nav jau tā, ka ar to beigsies palīdzēšana, izpalīdzēšana, iepriecināšana.

Mūsu klašu kolektīvu darbiņi ir bijuši visdažādākie. Un te būtu jāteic, ka nav ne lielu, ne mazu darbu. Ir darbi, kuri nesuši prieku tiem, kuri ieguva kādu labumu – emocionālu vai praktisku – ; un vēl jo labāk, ka tas ir sagādājis arī patiesu prieku pašiem darbu veicējiem.

Ko tad esam darījuši? Esam palīdzējuši dažādām dzīvnieku patversmēm, sociālās aprūpes centriem un veco ļaužu mājai, Ilgas Vanuškas zupas virtuvei. Esam palīdzējuši padarīt skaistāku pilsētas un Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja apkārtni. Esam veidojuši DROSMES un PRIEKA kastes. Esam iepriecinājuši klasesbiedrus, skolasbiedrus, skolotājus.

Un esam apzinīgāk un bez liekas pierunāšanas veikuši mājas darbiņus, tādējādi atvieglojot vistuvāko cilvēku sadzīvisko rūpju nastu. 5.g klase (audzinātāja I.Holma-Ose) Labo darbu nedēļā palīdzēja saviem vecākiem un vecvecākiem: stādīja tulpes, grāba lapas, lasīja rudens avenes un lika saldētavā, mazgāja automašīnu, palīdzēja tīrīt istabu, laistīt puķes, pastaigāties ar sunīti,  pie aitu cirpšanas savākt vilnu, izgatavot kaķim mājiņu.

Gribas teikt – tā turpināt! Atcerēties, ka dzīvojam viens otram līdzās, ka kāds ir iekļuvis dzīves nestundā vai nespēkā veikt ikdienišķas lietas, vai kādam pietrūkst vienkāršas sarunas, smaida, atbalsta.

Dalīties