3. klašu skolotājas ciemojas 2.PII “Rūķītis”

29.aprīlī mūsu skolas 3. klašu skolotājas viesojās 2.PII “Rūķītis” – vēroja rotaļnodarbību, kā arī iepazina nākamos pirmklasniekus.

Nodarbība sākās ar to, ka katrs skolēns izstāstīja, kā jūtas un kāpēc.

Nodarbībā bērni prezentēja savus darbus par kukaiņiem. Pārējie uzmanīgi klausījās, prata pateikt, kādu jaunu informāciju sadzirdēja.

Tad bērni strādāja centrā, kuru paši bija iepriekš izvēlējušies: matemātikas, latviešu valodas vai mākslas centrā.

Svarīga un vērtīga bija arī skolotāju un PII pedagogu saruna.

Paldies 2.PII “Rūķītis” audzinātājām!

Dalīties