Projekta “Sporto visa klase” kausa izcīņas sacensības 3. klasēm

Gulbenes novada vidusskola pierāda savu projekta “Sporto visa klase” mega skolas statusu ne tikai ar klašu, kas darbojas projektā, kuplo skaitu, bet arī ar to, ka nu jau otro gadu esam organizatori reģionālajām grupu sacensībām visās klašu grupās.

Jau aizvadītas sacensības 6., 5., 4. klasēm, bet 10.aprīlī Gulbenes Sporta centrā par “biļeti” uz finālu sacentās arī astoņas 3.klases no GNV, Stāķiem, Lubānas un Tilžas. No mūsu skolas sacensībās piedalījās 3.e, 3.g., 3.l, 3.n un 3.u klase.

Sacensībās bija jāpierāda sava veiklība, ātrums un klases vienotība 5 stafetēs un 2 VFS vingrinājumos – sāniskos lēcienos pāri konusiņiem un palēcienos ar aukliņu.

Rezultāti jau ir zināmi stafetēs:

  • 1.vieta – Gulbenes novada vidusskolas 3.e klase (audzinātāja Laima Poiša, sporta skolotāja Sarmīte Gobiņa)
  • 2.vieta – GNV 3.g klase (audzinātāja Sandra Meisīte, sporta skolotāja Sandra Vaivode)
  • 3.vieta – GNV 3.l klase (audzinātāja Diāna Kļaviņa, sporta skolotāja Solvita Brezinska)

Kad tiks apkopoti rezultāti arī VFS vingrinājumos un izvērtēti klašu labie darbi, uzzināsim, kura klase maija beigās dosies uz finālsacensībām Jelgavā.

Dalīties